Kontakt k nám

Stránku prevádzkuje

Občianske združenie Venuša – Právna forma
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
IČO 53249780
Registračné číslo
VVS/1-900/90-59777
Registrový úrad
MV SR
Platba za registráciu, registračný poplatok

úhrada registračného poplatku na

IBAN  SK41 0900 0000 0051 7386 0925

Tento účet je vedený v banke  Slovenká Sporitelňa Slovensko

je určený iba pre zbierku občianskeho združenia


V prípade otázok nás kontaktujte cez Formulár: